Vol 3, No 2 (2022)

Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam